Header Image

Grupa Doradcza Ockham

Grupa doradcza OCKHAM scala doświadczenie specjalistów z wielu dziedzin związanych z obszarem nowoczesnych technologii, ich wykorzystaniem, wdrażaniem, tworzeniem i oceną ich wartości rynkowej, a przez to realną oceną potencjału i możliwości zmiany w organizacji. Zespół OCKHAM to wyjątkowe osoby, pracujące wcześniej na eksponowanych stanowiskach w największych polskich i zagranicznych firmach, przy zadaniach o charakterze strategicznym, tak w wymiarze organizacyjnym, technicznym czy prawnym, jak i finansowym.

Więcej na ockham.pl