Header Image

Opłaty

Opłaty za studia:

  • Wpisowe: 200 zł
  • Cena: 7 900 zł – możliwość płatności w dwóch ratach po 3 950 zł każda
  • Cena ze zniżką dla absolwentów ALK: 7 110 zł * – możliwość płatności w dwóch ratach po 3 555 zł każda
  • Cena ze zniżką za jednorazową płatność: 7 200 zł *

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.