Header Image

mec. Aleksandra Libiszowska

Aleksandra Libiszowska

Adwokat, specjalizuje się w prawie funduszy unijnych i zamówień publicznych. Jako dyrektor departamentu prawnego instytucji wdrażającej programy unijne, zarządzała obszarem prawnym i zamówień publicznych, zapewniając kompleksową obsługę prawną jednostki i wspierając beneficjentów POPC i POIG w realizacji projektów.

Prowadziła szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów oraz pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów operacyjnych, w tym z zakresu ochrony danych osobowych, była członkiem zespołu do spraw aktualizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Jako członek rady rewizyjnej sprawowała nadzór nad działalnością państwowej jednostki budżetowej, odpowiedzialnej za wdrażanie i monitorowanie systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prawa Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej oraz Prawa Nowoczesnych Technologii w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.