Header Image

Anna Wyszecka

Anna Wyszecka

Prawniczka, zajmująca się badaniem aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i nieosobowych. Prelegentka wielu konferencji, związana z Uniwersytetem Łódzkim. Na co dzień pracująca w jednej z wiodących instytucji finansowych, w której negocjuje i opiniuje umowy z kontrahentami oraz tworzy i opiniuje regulacje wewnętrzne.