Header Image

dr inż. Jarosław Bułka

Jarosław Bułka

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Biocybernetyk z 20-letnim stażem akademickim w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Autor ponad 50 publikacji z obszarów sztucznej inteligencji, sieci neuronowych, telemedycyny, telediagnostyki i inżynierii biomedycznej. Biznesowo zajmuje się analizą sygnałów i danych, modelami machine-learning oraz transformacją cyfrową organizacji i optymalizacją ich procesów, telemedycyną i teleopieką, szczególnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

Współorganizator wielu konferencji branżowych, panelista i popularyzator działalności badawczo rozwojowej oraz transferu wiedzy z nauki do biznesu. Od 2002 Sekretarz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Ekspert technologiczny Związku Powiatów Polskich oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Członek Małopolskiej Rady Innowacji, Rady Społeczeństwa Informacyjnego i Rady Naukowej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej. Do 2018 Dyrektor Działu Nowych Technologii Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej oraz członek Rady Fundacji Klastra Life Science. Organizator i realizator wielu innowacyjnych projektów R&D. Współzałożyciel i do 2018 członek zarządu w spółkach grupy kapitałowej Silvermedia.

Obecnie współwłaściciel Aigorithmics sp z o. o. oraz właściciel Sophilution, firm zajmujących się transformacją cyfrową organizacji oraz prezes MedDataSolution sp. z o. o. sp. k., firmy zajmującej się analizami danych diagnostycznych i wykorzystaniem wyników analiz w biznesie farmaceutycznym oraz w obszarze zdrowia publicznego a także pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej.