Header Image

dr inż. Krzysztof Walas

Krzysztof Walas

Adiunkt w Instytucie Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej (IARiII), Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej.

Jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. W trakcie studiów jeden semestr spędził, w ramach programu Socrates-Erasmus, na Universidad Politecnica de Cartagena (Hiszpania). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2012 w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, specjalność Robotyka. Od 2007 roku pracował jako asystent, a od października 2012 pracuje jako adiunkt w IARiII Politechniki Poznańskiej. Od 01.08.2014 do 30.09.2015 odbywał staż podoktorski na University of Birmingham, Wydział Informatyki, Laboratorium Robotów Inteligentnych, udział w projekcie PaCMan finansowanym z 7 Programu Ramowego. Obecnie jest kierownikiem projektu LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz prowadzi na Politechnice Poznańskiej projekt dotyczący robotów kroczących finansowany z H2020.

Jego zainteresowania naukowe to roboty krocząca oraz percepcja otoczenia robotów pozwalająca na interakcję z otoczeniem w oparciu o prawa fizyki – rozpoznawanie materiałów oraz modelowanie ich właściwości.