Header Image

dr inż. Maciej Zięba

Maciej Zięba

Adiunkt na Politechnice Wrocławskiej, pracuje również jako Senior ML Researcher w firmie Tooploox.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zastosowań modeli generatywnych, głównie do efektywnego uczenia kompaktowych reprezentacji danych. Maciej jest współautorem wielu prac z obszarów ML, część z nich była prezentowana na konferencjach NeurIPS, ICML czy ICLR. Ponadto, posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu kursów na Politechnice Wrocławskiej, głównie z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.