Header Image

mec. Robert Kroplewski

Robert Kroplewski

Robert Kroplewski jest radcą prawnym, wieloletnim praktykiem i specjalistą w zakresie prawa nowych technologii, mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej.

Od 2016 r. Robertowi Kroplewskiemu powierzono funkcję Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Współautor koncepcji strategii o nazwie Industry +, gospodarka oparta na danych z uwzględnieniem przepływu danych, zaufania cybernetycznego w globalnej konkurencji oraz rozwoju przyszłych technologii opracowanych na potrzeby AI.

Pełni również funkcje społeczne jako ekspert Instytutu Sobieskiego od 2005 roku w obszarze nowych technologii. W ciągu ostatnich lat 2011-2016 był dyrektorem Biura Prawnego w Polskiej Radiofonii i Telewizji (TVP S.A), odpowiadając również za strategię, wznawianie relacji z Arte TV i dystrybucję międzynarodową. W ostatnich latach 2006-2011 był ekspertem Prezesa UKE, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Parlamentarnej Komisji Kultury i Komunikacji Społecznej. Od 2004 r.

Pełni również funkcję arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Domen internetowych w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a następnie od 2006 r. W Krajowej Izbie Gospodarczej. W czerwcu 2018 r. został mianowany członkiem grupy wysokiego szczebla ds. Strategii AI dla Komisji Europejskiej. Od listopada 2018 r. jest nominowany przez OCED również jako ekspert AI w grupie AIGO.