Header Image

Michał Koperski

Michał Koperski

Pracuje w firmie Tooploox na stanowisku Machine Learning Research Scientist. Wcześniej otrzymał tytuł doktora we Francuskim Narodowym Instytucie Informatyki i Automatyki (INRIA), był również stażystą w Disney Research na Carnegie Mellon University.

W swoich badaniach naukowych zajmował się rozwiązywaniem problemów wizji komputerowej (Computer Vision), za pomocą technik uczenia maszynowego (Machine Learning), w szczególność z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych. Michał jest autorem prac naukowych prezentowanych na międzynarodowych konferencjach i w czasopismach naukowych. W ramach swojej pracy naukowej współpracował z firmą Toyota, gdzie zaproponowane przez niego metody zostały wdrożone do systemu robotycznego służącego do monitorowania pacjentów.