Header Image

dr Rafał Nowak

Rafał Nowak

Adiunkt na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie naukowo zajmuje się numerycznymi metodami optymalizacji.

W zakresie jego dydaktycznych obowiązków jest prowadzenie wykładów i zajęć z analizy numerycznej, sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia maszynowego. Rafał pracuje również w Tooploox, gdzie łączy swoje zainteresowania naukowe z pracą w komercyjnych projektach, a także zajmuje się rozpowszechnianiem metod uczenia maszynowego w biznesie. Aktywnie uczestniczy w bieżących badaniach naukowych poświęconych wykorzystywaniu i interpretowalności modeli Deep Learningowych.