Header Image

Korzyści

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych:

 • Poznasz aktualne trendy i możliwości wykorzystania AI w różnych branżach i sektorach gospodarki (np. przemyśle, handlu, medycynie, rolnictwie),
 • Uzyskasz praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia strategii wykorzystania AI w organizacji,
 • Poznasz techniczne aspekty funkcjonowania sztucznej inteligencji (AI), w tym uczenia maszynowego, tworzenia sieci neuronowych,
 • Poznasz wybrane platformy AI (frameworks) oraz rozwiązania AI oferowane przez kluczowych dostawców,
 • Uzyskasz praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do kompetentnej analizy potrzeb organizacji i wyboru dostawcy rozwiązania AI,
 • Nauczysz się przygotowywać i zarządzać procesem wdrożenia rozwiązań AI w organizacji,
 • Poznasz możliwości pozyskiwania środków finansowych na badania, rozwój i wdrażanie rozwiązań AI w organizacji (np. fundusze UE, finansowanie badań naukowych itp.),
 • Poznasz strategie rozwoju AI wybranych państw, wytyczne i strategie UE, OECD oraz stan rozwoju sfery regulacyjnej AI w Polsce,
 • Poznasz wyzwania etyczne związane z rozwojem i wykorzystaniem AI,
 • Poznasz wyzwania i uwarunkowania prawne wykorzystania AI, w tym kierunki zmian prawa związane z wykorzystaniem AI,
 • Poznasz prawne aspekty wykorzystywania danych (osobowych i nieosobowych) na potrzeby rozwoju rozwiązań AI,
 • Poznasz zasady sporządzania i negocjacji umów na nabywanie i wdrażenie rozwiązań AI w organizacji.

Dzięki temu zdobędziesz kompetencje, aby:

 • Przygotować i rozpocząć dyskusję o zastosowaniu AI w przedsiębiorstwie,
 • Stać się liderem transformacji przedsiębiorstwa lub jego części,
 • Zainicjować innowacyjne wdrożenie i zostać liderem projektu, jego kierownikiem lub kluczowym członkiem zespołu,
 • Zlikwidować lukę kompetencyjną w kierownictwie firmy,
 • Obniżyć ryzyko prowadzenia wdrożeń i poprawić pozycję konkurencyjną firmy,
 • Zrozumieć interdyscyplinarny kontekst tworzenia i wdrażenia rozwiązań AI oraz perspektywę innych uczestników ekosystemu AI.