Header Image

Małgorzata Szołucha

Małgorzata Szołucha

Koordynator obszaru ICT dla Programu Horyzont 2020

Od 2002 r. pracuje w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE), w zespole technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), jako ekspert ds. pozyskiwania funduszy europejskich na międzynarodowe projekty badawcze finansowane z Programów Ramowych UE (obecnie programu Horyzont2020).

Jest polskim delegatem do komitetu programowego ICT dla Programu Horyzont 2020 – reprezentuje kraj na spotkaniach z Komisją Europejską wnosząc wkład w uzgadnianie zakresu i warunków programów pracy dla obszaru ICT.

W codziennej pracy aktywnie wspiera polskich beneficjentów programu H2020, współpracując z przedstawicielami nauki, biznesu, administracji publicznej- wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na współpracę B+R+I w zakresie rozwoju technologii związanych z ICT.