Header Image

Marta Ponikowska

Marta Ponikowska

Prawnik i politolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (stypendium na kierunku European Studies w Maastricht University).

Doświadczenie zawodowe w zakresie analizy prawa, polityk publicznych oraz stosunków międzynarodowych zdobywała m.in. podczas programów szkoleniowych oraz staży w Europie i USA. W latach 2011-2018 związana z Instytutem Badań Edukacyjnych jako analityk i ekspert w projektach systemowych dotyczących edukacji i rynku pracy. W 2018 r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej Edu AI, przygotowującej założenia do polskiej strategii AI w zakresie edukacji i rynku pracy. W latach 2019-2020 autor analiz i ekspertyz dla rządowych i pozarządowych interesariuszy systemu edukacji.